Milieu (2)

Het artikel van Arjo Klamer eindigt met de stelling: niets is zeker. Zeker is echter dat ten aanzien van de aantasting van de ozonlaag en het broeikaseffect enkele slordigheden in zijn betoog zijn geslopen die ik gaarne rechtzet. De feitelijkheden zijn als volgt: De verbranding van aardgas in Nederland en het autorijden in Peking dragen in eerste instantie bij aan het broeikaseffect en niet aan de aantasting van de ozonlaag. Wat betreft het broeikaseffect zal opnieuw blijken (uit een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC van de Verenigde Naties, dat aan het eind van dit jaar wordt gepubliceerd) dat er onder wetenschappers wel degelijk concensus bestaat over het feit dat ten gevolge van menselijke activiteiten veranderingen in het klimaatsysteem (zullen) optreden via een versterking van het broeikaseffect. De vraag of 'het (versterkte) broeikaseffect wel optreedt' is al lang bevestigend beantwoord. Aangezien de gevolgen voor het klimaat zullen verschillen per regio op aarde geldt dit waarschijnlijk eveneens voor de economische gevolgen.

    • Albert Klein Tank