Correcties & Aanvullingen

Kabel-abonnees

In de tabel bij het artikel 'Zelfvertrouwen kabelexploitanten flink versterkt', dat op 28 juni verscheen (pagina 18), wordt aan Multikabel per 1 januari 1995 138.768 abonnees toegeschreven. Het juiste aantal is 147.236.