China: 18 mln banen weg in de staatssector

PEKING, 1 JULI. In de staatssector van China zullen de komende vijf jaar achttien miljoen banen verdwijnen. Dat is het gevolg van een grootscheeepse hervorming van de noodlijdende staatsbedrijven in het land. Die hervorming is de belangrijkste taak die China zich dit jaar stelt, zo maakte de Chinese overheidscommissie voor economische herstructurering gisteren bekend.

Gezonde bedrijven krijgen een financiële injectie om bedrijven met schulden over te nemen. Verder neemt de regering maatregelen om de enorme schuldenlast van de staatsondernemingen te verminderen. Van privatisering, verkoop aan de particuliere sector, zal geen sprake zijn. Van de werknemers in de staatsbedrijven is 15 à 20 procent overtollig.

Uit een onderzoek dat vorig jaar onder 124.000 staatsbedrijven werd gehouden, blijkt dat de gemiddelde schuld van een bedrijf overeenkomt met 75 procent van de waarde van de bezittingen. Van die bedrijven lijdt 31 procent verlies. Het gaat vooral om bedrijven in de steenkool-, defensie-, textiel- en de non-ferrosector. De staatssector is goed voor circa 40 procent van het bruto nationaal produkt.

Om de verwachte achttien miljoen werklozen op te vangen, moet de dienstensector verder worden ontwikkeld. Deze sector is op het ogenblik goed voor 30 procent van het bruto binnenlands produkt, de totale waarde van goederen en diensten. De verwachting is dat de meeste werklozen in de dienstverlening werk zullen vinden.

De vice-voorzitter van de overheidscommissie voor economische herstructurering, Zhang Haoruo, zei tijdens de persconferentie dat de algehele toestand van de Chinese economie “goed” is. De oververhitting van de economie lijkt minder te worden, de inflatie daalt, de vraag naar goederen stabiliseert zich en de overheidsreserve aan buitenlandse valuta groeit snel.

Volgens Zhang zal de inflatie dit jaar onder de 15 procent blijven. De economische groei worden geraamd op iets meer dan 10 procent dit jaar. Vorig jaar bedroeg die nog bijna 12 procent. (Reuter)