André Boekhorst

Het overlijden van André Boekhorst op 24 juni j.l. betekent een geweldige slag voor de bridgesport. Een cliché, absoluut, maar als er één iemand is die werkelijk alle aspecten van het bridge inhoud gaf, dan was het wel de veel te jong gestorven André Boekhorst. Naast zijn baan als leraar scheikunde deed Boekhorst zo het een en ander voor het bridge: lid van de commissie jeugdbridge, lid van het bondsbestuur, in zijn tijd topspeler, auteur van bridgeboeken, hoofdredacteur van het maandblad Bridge (officieel orgaan van de Nederlandse Bridge Bond), secretaris van die bond en later voorzitter, lid van verschillende commissies van de Europese Bridge Liga en de Wereld Bridge Federatie, vice-president van de Europese Bridge Liga en 17 jaar lang bridgemedewerker van de Volkskrant. Naast zijn vele talenten, genoot de immer vriendelijke Boekhorst, als mens sympathie in brede kring.

Verleden jaar al had de almachtige president van de WBF, de Fransman José Damniani, besloten dat Boekhorst tijdens het Europese kampioenschap in Portugal, dat vandaag zijn slotdag kent en waar ons land het zo heel goed doet, tot president van de Europese Bridge Liga benoemd zou worden. Toen de laatste weken duidelijk werd dat Boekhorsts gezondheid hem voorgoed in de steek ging laten, heeft de EBL als eerbetoon hem toch nog tot voorzitter uitgeroepen, uiteraard unaniem. Hoe het nu verder moet met de EBL weet niemand, maar dat terzijde.

Boekhorst heeft heel wat avonturen binnen het bridge beleefd, ook aan de kaarttafel. In zijn alleraardigste boekje Een tipje van de sluier ... lezen we daarover. Wat dacht u van dit spel? Het deed zich voor tijdens een viertallencompetitie van de Utrechtse hoofdklasse, helemaal aan het begin van Boekhorsts bridgecarrière:

Noord gever Noord Allen kw. Schoppen 5 Harten V8 Ruiten AH763 Klaver H10962WestOost Schoppen H3 Schoppen B10986 Harten B1096 Harten H742 Ruiten VB4 Ruiten 85 Klaver 8753 Klaver VBZuid Schoppen AV742 Harten A53 Ruiten 1092 Klaver A4 West Noord Oost Zuid1Ruiten pas 2Schoppen pas 3Klaver pas 3Harten pas 4Klaver pas 4SA pas 5Ruiten pas 7SA pas pas pas Zuid slaat tijdens het bieden op hol. Het eindcontract is absurd. Boekhorst zat zuid. Zijn verklaring was dat hij noord met 2Ruiten (grote forcing) had horen openen.

West startte HartenB. Terwijl noord zijn kaarten op tafel legde, kwam het misverstand aan het licht. Boekhorst voelde zich diep schuldig en werd in zijn ellende door de tegenstanders, die natuurlijk een vette buit in het verschiet zagen, getroost. Boekhorst dekte HartenB met de vrouw, oost dekte ook en zuid nam het aas. Zonder enige fiducie begon Boekhorst maar eens de ruiten dubbel te snijden. Dat zat goed, maar om uit de klaverpositie vijf slagen te halen moest VB-sec zitten. Ook dat ,zat'. Boekhorst had nu twaalf slagen. Drie slagen voor het einde, voor het incasseren van de laatste klaveren, had hij deze positie bereikt:

Noord Schoppen 5 Harten 8 Ruiten - Klaver 6 WestOost Schoppen H3 Schoppen B109 Harten 10 Harten - Ruiten - Ruiten - Klaver - Klaver -Zuid Schoppen AV7 Harten - Ruiten - Klaver - De beste kans op de dertiende slag lijkt nu de snit op SchoppenH. De leider incasseerde eerst maar eens Klaver6, waarop in de hand Schoppen7 wegging. Oost gooide in normaal tempo Schoppen9 weg. Het viel Boekhorst echter op dat west begon te zuchten en te draaien op zijn stoel en zich daarna pas van Schoppen3 ontdeed. Boekhorst trok de juiste conclusie. Hij sloeg SchoppenA, waaronder de secce heer viel, waardoor SchoppenV de dertiende slag werd. Dit huzarenstukje haalde destijds, zo'n 35 jaar geleden, de hele bridgepers. Vooral ook toen bleek dat op de andere tafel 3SA één down was gegaan. In zijn boek steekt Boekhorst zijn bewondering voor de legendarische Bob Slavenburg niet onder stoelen of banken. Boekhorst smaakte het genoegen om zelf nog een jaar in de meesterklasse met Slavenburg te spelen. Daar kwam deze hand voor:

zuid gever Noord NZ kw. Schoppen 8643 Harten 63 Ruiten 6 Klaver AHV1064WestOost Schoppen B9 Schoppen AHV Harten H1072 Harten 985 Ruiten HVB3 Ruiten 10954 Klaver 975 Klaver 832 Zuid Schoppen 10752 Harten AVB4 Ruiten A872 Klaver B Boekhorst opende de zuidhand met 1Harten en Slavenburg antwoordde met 1Schoppen. Boekhorst verhoogde naar 2Schoppen, waarop Slavenburg het afmaakte met 4Schoppen. Oost begon met zijn drie hoogste troeven uit te spelen en switchte toen naar harten. Dat was te laat, want Slavenburg nam HartenA en claimde tien slagen: zes in klaveren, twee in troef en twee rode azen. Aan de andere kant was 3SA down gegaan, de schoppenkleur was er helemaal niet geboden.

    • Jan van Cleeff