VS weigeren akkoord over dienstverlening

BRUSSEL, 30 JUNI. De Europese Unie belegt vanavond in Genève een speciale ministerraad. Aanleiding is de afwijzing door de Verenigde Staten van een multilateraal akkoord inzake financiële dienstverlening.

Washington wees de overeenkomst gisteren tot verbijstering van velen af omdat die niet ver genoeg zou gaan. Het overleg daarover vond plaats in de WTO, de Werelhandelsorganisatie.

Een woordvoerder in Brussel zei vanochtend dat de Europese Unie vastbesloten is de overeenkomst te redden. Vanavond zullen in ieder geval Leon Brittan, Europees handelscommissaris en enkele EU-ministers van buitenlandse zaken elkaar in Genève treffen.

Het akkoord moet bedrijven uit alle bij de WTO aangesloten landen op het terrein van de financiële dienstverlening dezelfde rechten verlenen als binnenlandse ondernemingen. Tevens had het akkoord de basis voor meer multilaterale overeenkomsten moeten worden. De afwijzing door de VS wordt gezien als een flinke tegenslag voor de WTO, die begin dit jaar van start is gegaan.

De Amerikaanse onderminister van financiën, Jeffrey Shafer, sprak van “aanzienlijke en belangrijke tekortkomingen” in de hele sector. Welke landen graag toegang tot de Amerikaanse markt hadden gehad terwijl ze zelf beperkingen aanlegden, wilde hij niet zeggen. De markt voor financiële dienstverlening, waarin ettelijke miljarden dollars omgaan, heeft betrekking op banken, verzekeringen en investeringen.

Andere landen dan de VS hadden evenals de Amerikanen graag een grotere bijdrage van de landen met snel groeiende economieën gezien, maar hadden toch ingestemd met het voorstel omdat zij dit als een goede basis voor een overeenkomst zagen. De betreffende WTO-commissie komt vandaag ook opnieuw bijeen om te kijken of het akkoord alsnog kan worden gered. Shafer gelooft daar niet in.

Hij beklemtoonde dat de Amerikaanse markt volledig openblijft op het huidige niveau voor alle daar nu al opererende buitenlandse bedrijven uit landen die Amerikaanse ondernemingen dezelfde vrijheid hebben gegeven. Nieuwe marktpartijen kunnen alleen tot de VS worden toegelaten op basis van een bilateraal akkoord waarin beide landen evenveel toegang tot elkaars markt. (ANP)