Verkoop huizen in VS fors gestegen

NEW YORK, 30 JUNI. De huizenverkoop is in de Verenigde Staten in mei gestegen met 19,9 procent. Dat heeft het ministerie van handel bekendgemaakt. Het aantal wekelijkse aanmeldingen van Amerikaanse werkzoekenden daalde met 28.000 tot 368.000.

De economische cijfers veroorzaakten turbulentie op de finaciële markten. De aandelen daalden en de obligatiemarktkoersen stegen uit hernieuwde vrees voor inflatie. Ook de dollar maakte een duik ten opzichte van de Duitse mark en de yen. De verwachting is nu dat de rente niet zal worden verlaagd, zoals eerder werd aangenomen.

De onverwacht hoge stijging van de huizenverkopen - analisten rekenden op slechts 3 procent groei - lijkt erop te wijzen dat de economie opnieuw aantrekt. Ook het lage aantal werkzoekenden is verrassend en zou betekenen dat de werkloosheid daalt. De cijfers komen op een moment dat economen er juist meer en meer van overtuigd raakten dat de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de geldhoeveelheid zou verruimen en de rente zou gaan verlagen. Volgende week woensdag en donderdag heeft de volgende vergadering plaats van de Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidsbepalend comite van de Fed. Het huizencijfer zou wel eens de doorslag kunnen geven bij het besluit om de rente toch ongemoeid te laten.

“Wij verwachten geen verlaging van de rente volgende week”, aldus Bob Mellmann, econoom bij de zakenbank J.P. Morgan. “Volgens de indicatoren is de vraag onder consumenten nog steeds behoorlijk aanwezig. Behalve aan de huizenverkopen zien we dat ook in de autoverkopen en de consumentenverkopen.”

Ook de verkoop van duurzame goederen toonde vorige week een verrassende stijging van 2,5 procent. Mellman zegt dat de cijfers waar hij nu naar uitkijkt de Chicago Managers Purchase Index en de National Managers Purchase Index. De cijfers van de autoverkopen over juni komen woensdag uit.

Volgens de economen bij J.P. Morgan heeft de economie in dit kwartaal een tijdelijk inzinking die zal resulteren in een nulgroei. De bank verwacht echter in het derde en vierde kwartaal een wederopleving. Mellman: “De cijfers van vandaag bevestigen onze visie maar, let wel, het is slechts een van de vele indicatoren.”

De huizenmarkt was in mei betrekkelijk zwak in het middenwesten, dat echter al eerder in deze conjunctuurcyclus hoge verkopen heeft laten zien. Het noordoosten en westen van de VS vertoonden echter robuuste verkopen en het zuidoosten zag zelfs een onverwachte hoge verkoopstijging van 32 procent.

De Amerikaanse economie groeide in het laatste kwartaal van vorig jaar nog met 4,9 procent. Daarna zwakte het bruto binnenlands produkt, de som van goederen en diensten uitgedrukt in dollars, in het eerste kwartaal af tot 2,8 procent. De hoop was dat de economie een 'zachte landing' kon maken maar de groei nam onverwacht hard af in het huidige kwartaal. De sterker dan voorziene daling van de groei heeft de vrees voor een recessie aangewakkerd. De Fed sprak tien dagen geleden van een “gestegen risico op een bescheiden recessie binnen afzienbare tijd”. Cijfers in de komende weken moeten meer duidelijkheid brengen over hoe de economie er voor staat.

    • Lucas Ligtenberg