Utrecht sluit akkoord over gezamenlijk grondbeleid

UTRECHT, 30 JUNI. De gemeente Utrecht heeft met negen omliggende gemeenten een akkoord bereikt over een gezamenlijk grondbeleid en de ruimtelijke ontwikkeling in de regio tot 2015. Met de uitvoering van de plannen is een bedrag van veertien miljard gulden gemoeid.

Utrecht is de eerste grootstedelijke regio die een intergemeentelijk structuurplan heeft opgesteld. Er is in grote haast aan het plan gewerkt, zodat de handtekeningen voor 1 juli konden worden gezet. Op die datum moet de samenwerking tussen de tien gemeenten worden vervangen door een Regionaal Openbaar Lichaam waaraan 28 gemeenten deelnemen. Over de levensvatbaarheid van die opzet bestaan in de regio twijfels.

Het structuurplan van de tien agglomeratiegemeenten voorziet in de bouw van 70.000 woningen, 1,6 miljoen vierkante meter kantoorruimte, 900 hectare bedrijfsterreinen, nieuwe NS-stations en 6.500 hectare groen. Er komt een gemeenschappelijke regionale grondexploitatie, waarbij kosten en opbrengsten van bouwlocaties worden verevend. Er is een waarborgfonds van 100 miljoen gulden om tegenvallers in de grondexploitatie op te vangen.

De afspraken betreffen onder meer de realisering van grootschalige bouwprojecten als de uitbreiding van Utrecht in Leidsche Rijn, Houten-Zuid en de polder Rijnenburg. Het Utrecht Centrum Project, dat een reconstructie rond het winkelcentrum Hoog Catharijne en het Utrechtse station beoogt, blijft buiten de regeling. In totaal zijn er 224 lopende projecten in de regio die buiten de gezamenlijke grondexploitatie blijven.

Met het 'masterplan' Leidsche Rijn ging de Utrechtse gemeenteraad gisteravond akkoord. De raad van Vleuten gaf al eerder zijn ja-woord. Daarmee kan de bouw doorgang vinden van in totaal 30.000 woningen tussen de stad Utrecht en Vleuten-De Meern, die in 2015 moeten zijn gerealiseerd. De integratie van de rijksweg is het voornaamste struikelblok bij de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.