Toch diploma voor Zwolse leerlingen

ZWOLLE, 30 JUNI. De directie van scholengemeenschap De Landstede is teruggekomen op haar voornemen geen diploma uit te reiken aan leerlingen die de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Na bemiddeling van de onderwijsinspecteur krijgen alle vijftien geslaagde eindexamenkandidaten vandaag hun MBO-diploma in handen. Op de officiële uitreiking zijn de scholieren niet welkom, zegt directielid P. Pinkster van De Landstede. “Daar presenteren we een hapje en een drankje, betaald uit de ouderbijdragen-pot. Daar hebben deze leerlingen niet aan meebetaald en dus zijn ze daar niet bij.” Volgens de onderwijsinspectie was het voornemen van de school om leerlingen geen diploma te geven in strijd met de wet. Die schrijft voor dat de ouderbijdrage vrijwillig is.