Portefeuille regiovorming Kombrink verdeeld

ROTTERDAM, 30 JUNI. De portefeuille regiovorming van de Rotterdamse wethouder Kombrink wordt vooralsnog over zijn vijf collega-wethouders verdeeld. De gemeenteraad heeft gisteren een voorstel van het college van B en W van die strekking goedgekeurd.

Kombrink deed afstand van zijn portefeuille daags na het referendum op 7 juni, waarbij 86 procent van de kiezers tegen de stadsprovincie stemde. Hij blijft als wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken en kunstzaken behartigen, maar krijgt van zijn collega's geen nieuwe taken toegeschoven.

VVD en CDA, die zich van meet af aan tegen het referendum over de stadsprovincie keerden, verzetten zich tegen een eventuele herschikking van portefeuilles. D66 wilde uit eigen gelederen graag een nieuwe wethouder regiovorming benoemen, maar kreeg daarvoor geen steun. Een voorstel om burgemeester Peper dan maar met de regiovorming te belasten, zoals het geval was voor het aantreden van het huidige college, werd ook afgewezen.

Wethouder Den Oudendammer (D66) neemt Kombrinks taken als lid van de commissie reorganisatie bestuur Rotterdam over, Simons (PvdA) vervangt hem als lid van het algemeen en dagelijk bestuur van de Stadsregio, wethouder Smits (CDA) zal de contacten met de deelgemeenten onderhouden en wethouder Meijer (GroenLinks) verzorgt de externe communicatie en het contact met de bijzondere commissie die een 'agenda voor de toekomst' van de regiovorming gaat samenstellen. Het college schrijft dat pas op 1 oktober een definitief besluit valt over de verdeling van taken, omdat nog niet duidelijk is hoe zwaar de portefeuille regiovorming in de komende jaren zal zijn.

Deelraadbestuurders van de PvdA kwamen woensdagavond overeen dat opdeling van de stad een optie moet blijven, indien daar 'voldoende maatschappelijk draagvlak' voor is. Ze gaan daarbij in tegen het standpunt van de raadsfractie van de PvdA, die eerder schreef dat elke vorm van opdeling van Rotterdam na het referendum van de baan was.