Personalia

De commissarissen der koningin in de provincies Noord-Brabant, F.J.M. Houben, Zeeland, W.T. van Gelder, en de gouverneur in de provincie Limburg, B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst, krijgen op 30 juni in de Belgische ambassade in Den Haag het ereteken van Groot-officier in de Kroonorde uitgereikt uit handen van de Belgische ambassadeur J.F. Willems. Het koninkrijk België wil met deze onderscheiding zijn erkentelijkheid tonen voor de activiteiten van de drie commissarissen in de grensoverschrijdende samenwerking met België. In een verklaring stelt de Belgische ambassade dat het op samenwerking ingestelde beleid van de commissarissen de welvaart van de betrokken gebieden en het welzijn van hun bewoners bevordert.