Pas verschenen; vertaald

Lucy Grealy Autobiografie van een gezicht Vert. Marian Lameris, Uitg. Meulenhoff, 191 blz., ƒ 34,90

Autobiografische roman van een vrouw die na achttien jaar en dertig operaties uit haar schaduwachtige bestaan komt. Oorspronkelijke titel 'Autobiography of a Face'.