Pas verschenen

Koos van Zomeren Wat wil de koe Uitg. De Arbeiderspers, 222 blz., ƒ 29,90

Vierde boek van Van Zomeren met stukjes van zijn voorpaginarubriek in NRC Handelsblad.