Opnieuw een commissaris weg bij Nuts

ROTTERDAM, 30 JUNI. Drs. F.W. Oudshoorn is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van het Haagse bedrijf Nuts Verzekeringen. Eerder deze maand verliet president-commissaris ir. J.J. Endtz de raad al, omdat hij meende een commissariaat bij het fuserende Nuts/Ohra, dat een bank heeft, niet te kunnen combineren met zijn commissariaat bij ABN Amro.

Volgens Nuts, dat vorige week ook twee directeuren ontsloeg, vertrekt Oudshoorn om 'persoonlijke redenen'.

In april al werd Oudshoorn, apotheker in Goes, op non-actief gesteld. Hij was te zeer betrokken bij praktijken die het ziekenfonds en het particulier ziektekostenverzekeringsbedrijf van Nuts in opspraak hadden gebracht door een op 30 maart gepubliceerd rapport van de Ziekenfondsraad. Daarin werd Nuts ervan beschuldigd onder meer kortingen te hebben ontvangen op kunst- en hulpmiddelen, die niet aan de centrale kas van de ziekenfondsen en het algemene fonds bijzondere ziektekosten ten goede zijn gekomen. Oudshoorn was met name nauw betrokken bij de oogheelkundige klinieken van Nuts in Rijswijk en Roosendaal, als adviseur, commissaris en leverancier.

Nadat vorige week het accountantskantoor Moret, Ernst & Young - door Nuts zelf in april verzocht onderzoek te doen - rapporteerde, keerde Oudshoorn actief terug als commissaris. Nuts liet meteen na die publikatie weten de oogklinieken af te stoten.

De Verenigde Apotheken in de regio Den Haag hebben zich daartegen meteen verzet, omdat Oudshoorns terugkeer tot 'zeer grote commotie' leidde. Gebleken was dat hij 'tijdens zijn activiteiten als commissaris voor Nuts Verzekeringen zijn positie en voorkennis heeft gebruikt ten eigen bate'. Oudshoorn heeft twee apotheken in Den Haag en twee op Voorne. Daarnaast heeft hij een geneesmiddelenproduktie-bedrijf in Katwijk. De Voornse apotheek leverde de medicatie voor de oogklinieken, terwijl de Haagse apothekers ervan uitgaan dat de klinieken worden beleverd door de apotheek van de Haagse ziekenhuizen. Maar ook de geneesmiddelen voor patiënten, die al uit de kliniek waren ontslagen werden - via de kliniek - geleverd door Oudshoorn. Dat is vervalsing van concurrentie, maar ook in strijd is met de regelgeving van de overheid. “Het is inmiddels ook voldoende bekend dat de heer Oudshoorn belangen heeft als eigenaar en/of bestuurder van een netwerk van firma's die allen goederen of diensten leveren aan Nuts Verzekeringen”, zo lieten de apothekers vorige week aan de Nutscommissarissen weten. Zij kwamen recent nog met Oudshoorn in aanvaring toen bleek dat hij bezig was het exclusieve recht voor levering van 'ontslagmedicatie' voor patiënten uit het Westeinde Ziekenhuis voor een eigen apotheek te regelen.