Kroonprins loopt zich warm in bestuurszaken

DEN HAAG, 30 JUNI. Prins Willem-Alexander gaat de komende tijd stages lopen op het terrein van het binnenlands bestuur. De stages maken deel uit van zijn algemene vorming als beoogd staatshoofd. “Ik heb het militaire gedeelte afgesloten. Nu gaat zoiets op individuele basis op Binnenlandse Zaken en Justitie plaatvinden”, zo kondigt de prins aan in een vraaggesprek met Leidraad, het kwartaalblad voor afgestudeerden van de Leidse Universiteit. “Voor mij is niks verplicht - aan mijn opleiding komt nooit een eind. Er is geen school voor om jezelf tot staatshoofd te vormen. Daarom praat je met ontzettend veel mensen die je een beeld geven hoe het staatshoofd eruit moet zien.”

Over zijn dagelijkse activiteiten zegt Willem-Alexander: “Voor mij ziet de week er nu ongeveer als volgt uit: een paar dagen opleiding, een paar dagen officiële verplichtingen en een paar dagen in Den Haag, Raad van State bijvoorbeeld.”

Willem-Alexander meent overigens dat zijn militaire diensttijd hem meer heeft gevormd dan zijn academische opleiding. “Als je een week lang met kettingen en rubberboten op je nek op Texel rondzwerft zonder te slapen, met je kameraden in groepsverband, dan heb je op dat moment veel meer het gevoel dat dat belangrijk is voor je karakter.”

Ook zijn activiteiten als piloot voor de hulporganisatie 'Flying Doctors' in Afrika ervoer hij als vormend. “Als ik met een verklaring bij een verkeersleider kwam om naar een bepaald land te vliegen en hij dat niet accepteerde, kon je hoog of laag springen, maar je vloog niet weg. Zo ben ik mezelf een paar keer tegengekomen. Als ik nu in de file sta, wind ik me maar niet op. Het helpt toch niet.”

Prins Constantijn, de jongere broer van Willem-Alexander die rechten heeft gestuuderd in Leiden, is onlangs een stage begonnen bij de Europese Commissie in Brussel. Hij zegt in hetzelfde interview nog niet te weten wat hij daarna wil doen, maar merkt op: “Ik wordt geacht een baan te vinden en gewoon aan de slag te gaan.” Constantijn zegt nog niet te weten of hij in de toekomst zijn broer zal bijstaan, zoals prinses Margriet steun verleent aan koningin Beatrix. “Het is aan Alexander om dat te bepalen. Ik denk wel dat hij zijn familie nodig zal hebben, maar het wordt onoverzichtelijk als bij officiële verplichtingen overal familieleden opduiken”, aldus de jongste zoon van koningin en prins.