Korting van 50 procent op nutsvoorzieningen bedongen; Amsterdamse kabel verkocht

AMSTERDAM, 30 JUNI. De verkoop van het kabelnetwerk van Amsterdam, Zaanstad, Ouder-Amstel, Purmerend en Landsmeer is gistermiddag afgerond. De Amsterdamse wethouder F. de Grave heeft voor een bedrag van 7 miljoen gulden ineens, een korting van 50 procent op nuts-voorzieningen via de kabel bedongen.

De Amsterdamse gemeenteraad had De Grave woensdag opdracht gegeven om dat onderdeel van de overeenkomst met de kandidaat-koper, een consortium van Philips Cable en het Amerikaanse US West, aan te passen. In het concept-contract stond dat het consortium, A2000 geheten, tien procent van de totale capaciteit van de kabel moest openstellen voor zogeheten 'gemeenschapsdiensten', programma's of informatiediensten met een maatschappelijke of culturele doelstelling zoals bijvoorbeeld een telefooncentrale in een bejaardenhuis en een netwerk in een bibliotheek.

In eerste instantie had Amsterdam voorgesteld dat A2000 deze diensten, voorzover het niet om reeds bestaande tv- of radio-programma's gaat, “tegen algemeen geldende tarieven” zou doorgeven. De raadsfracties waren bang dat dit wel eens zou kunnen betekenen dat de feitelijke toegang tot deze diensten voor armere mensen zo onmogelijk zou worden. In totaal betaalde A2000 693 miljoen gulden voor het kabelnetwerk.

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad was met het college van mening dat over deze transactie geen referendum mag worden gehouden. Omdat het contract voorziet in een uiterste verkoopdatum (30 september), waarna de koper van elke verplichting ontslagen is, en omdat op de valreep afzeggen van onbetrouwbaarheid zou getuigen, aldus D66'er R. ten Have.

L. Sala, die zich voor een referendum heeft beijverd, kondigde na de raadsvergadering van gisteren aan dat hij het verbod van de gemeenteraad aan de rechter wil voorleggen. Raadslid R. van Duijn (Groenen), die net als de SP en twee leden van GroenLinks tegen de verkoop stemde, sloot zich bij Sala aan.

Ook in Utrecht is de gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met de verkoop van het kabelnet per 1 juli aan kabelexploitant Casema, een dochter van KPN. Beide partijen bereikten vorige week overeenstemming over de overname. Casema betaalt de gemeente 102 miljoen gulden voor het net. De coalitiepartijen toonden zich tevreden over de overname. Volgens hen is de exploitatie van het kabelnet niet langer een kerntaak van de gemeente. De grote investeringen die voor de toekomstige uitbating van het net noodzakelijk zijn, zouden een te groot beslag leggen op het gemeentebudget.