Hartchirurg mag weer aan het werk

MAASTRICHT, 30 JUNI. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht moet voor de tweede keer in twee jaar op last van de rechter een ontslagaanzegging aan hartchirurg prof. dr. O. Penn ongedaan maken.

In afwachting van de bodemprocedure moet de hartchirurg vanaf maandag weer worden toegelaten tot zijn afdeling, heeft de vice-president van de Maastrichtse rechtbank, mr. J. Brand, gisteren bepaald. Voor iedere dag dat het ziekenhuis in gebreke blijft, verbeurt het een dwangsom van 2500 gulden. Volgens de rechter heeft de raad van bestuur van het AZM onvoldoende feiten aangedragen om aan te tonen dat Penn met zijn gedrag de patiëntenzorg in gevaar zou brengen.

Penn, die na de vorige ontslagpoging tijdelijk afstand moest doen van de leiding van de afdeling, ligt al jaren in de clinch met de raad van bestuur - meer speciaal met voorzitter dr. J. Carpay - over de middelen die het ziekenhuis ter beschikking stelt. Penn wil meer middelen om de negenhonderd open hartoperaties per jaar naar behoren te kunnen uitvoeren. Volgens hem komt slechts 20 van de 28 miljoen gulden die het ziekenhuis voor de operaties ontvangt ten goede aan zijn afdeling. De raad van bestuur zegt echter dat er geld moest worden toegelegd op de open hartchirurgie. De rechter vindt dat het ziekenhuis er meer aan gedaan heeft om het conflict te laten escaleren dan om het op te lossen.

Het verschil van mening leidde twee jaar geleden al tot een schorsing van Penn in afwachting van diens ontslag, maar dat besluit werd door de rechter vernietigd. De raad van bestuur dacht nu genoeg feiten te kunnen aandragen. Die waren aangereikt door een inspecteur van volksgezondheid, die na een intern onderzoek tot de conclusie kwam dat de patiëntenzorg in het gedrang dreigde te komen als Penn nog langer in het ziekenhuis zou blijven werken.

Volgens de rechter steunde die conclusie onvoldoende op feiten; de laatste twee jaar hebben zich op de afdeling nauwelijks conflicten voorgedaan. Dat had de raad van bestuur zelf ook moeten inzien, aldus de rechter.