Gelderland wil nog twee tunnels

ARNHEM, 30 JUNI. De provincie Gelderland en de zeventien gemeenten langs de Betuwelijn zijn “heel serieus in gesprek” met een aantal weg- en waterbouwconcerns om twee gedeelten van de goederenspoorlijn alsnog ondergronds aan te leggen. Dat heeft de Gelderse gedeputeerde J. de Bondt vanochtend gezegd.

Het gaat om ondertunneling van Deil tot Echteld en van Elst tot Babberich. Mochten de tunnels aangelegd worden, dan zijn daarmee verschillende Gelderse knelpunten opgelost. In het traject Deil-Echteld kan dan de geplande brug over het Amsterdam-Rijnkanaal vervallen en hoeft er niet langer gesproken te worden over een verdiepte aanleg van het tracé Kerk-Avezaath-Tiel. Bij de tweede tunnel zijn dan de problemen rond de buurtschap Boerenhoek uit de wereld en wordt het Rijnstrangen-gebied, een onderdeel van het natuurproject De Gelderse Poort, gevrijwaard van vier meter hoge geluidschermen.

Inzet van de besprekingen tussen de provincie en het bedrijfsleven is “een alternatief dat wel beter, maar niet duurder is dan de huidige oplossing”, aldus De Bondt, die tevens voorzitter is van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg (GBO), het samenwerkingsverband van de provincie en de gemeenten langs het Betuwelijn-tracé. De kans dat de tunnels er komen schat de gedeputeerde op 75 procent. “Dit zijn twee gedeelten die ook bovengronds duur uitvallen. Hier liggen dus zeker kansen.” Voor het einde van het jaar moet er duidelijkheid zijn, vindt De Bondt.

Over de besluitvorming vannacht in de Tweede Kamer, waar een onverwacht grote meerderheid de aanleg van de Betuwelijn steunde, is de Gelderse gedeputeerde “in redelijke mate tevreden”. De tevredenheid wordt vooral ingegeven door de instemming van de Kamer met een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. “Daar hebben we vier jaar voor gestreden. Zo kan Boerenhoek gespaard blijven.” De Bondt is het niet eens met de kritiek van de inwoners van Boerenhoek dat de oplossing geen zoden aan de dijk zet.