Frankrijk blijft toch paspoorten controleren

BRUSSEL, 30 JUNI. Frankrijk handhaaft als enig Schengenland de paspoortcontroles tot het eind van dit jaar. Parijs heeft zijn buurlanden niet kunnen overhalen om de opheffing van de onderlinge grenscontroles met een half jaar uit te stellen en zal de inwerkingtreding van Schengen eenzijdig opschorten.

Dat is gisteren gebleken tijdens een bijeenkomst van de verantwoordelijke ministers uit de zeven landen die eind vorig jaar besloten de grenzen per 1 juli definitief te slechten.

Frankrijk drong er gisteren bij zijn Schengenpartners Duitsland, de Benelux, Spanje en Portugal op aan het opheffen van de grenscontroles uit te stellen, omdat er nog te veel problemen zouden zijn met onder andere de afgifte van gemeenschappelijke visa, illegale immigratie en drugshandel.

Het Franse uitstel is de tweede tegenslag voor de Europese samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken in één week.

Tijdens de Eurotop begin deze week in Cannes konden de lidstaten van de Europese Unie geen overeenstemming bereiken over de rol van het Europees Hof bij de politiedienst Europol. Een Europese diplomaat merkte gisteren op dat het er somber uitziet voor het Europese gemeenschappelijk beleid op het gebied van binnenlandse zaken en justitie, de zogeheten derde pijler van het in 1992 ondertekende Verdrag van Maastricht.

De Franse premier Alain Juppé verwees gisteren in Lyon met name naar “de bestaande problemen met Nederland op het gebied van de bestrijding van de drugshandel”.

Maar tijdens de bijeenkomst 's middags in Brussel had Frankrijk “geen enkele concrete klacht” over het Nederlandse drugsbeleid, aldus staatssecretaris Patijn van Europese zaken.

Aangezien Frankrijk geen gehoor vond bij de overige verdragspartners, kan 'Schengen' niet in zijn geheel worden opgeschort want daarvoor is unanimiteit nodig. Frankrijk beroept zich nu op een artikel in het Schengenverdrag dat bepaalt dat landen de grenscontroles tijdelijk weer kunnen invoeren “indien de openbare orde of de nationale veiligheid daartoe noopt”.

De Franse minister van Europese zaken, Michel Barnier, verzekerde gisteren dat het gaat om een tijdelijk uitstel wegens “technische en praktische problemen” waar “niets achter gezocht” moet worden. “Frankrijk hecht aan Schengen, maar wel aan een Schengen dat werkt”, aldus de Franse politicus.

Om aan de Franse klachten tegemoet te komen, besloten de verantwoordelijke ministers gisteren dat ieder een lijst opstelt met problemen die ze signaleren bij de toepassing van het Schengenverdrag.

Die problemen zullen aan de orde komen op drie extra bijeenkomsten van de Schengenministers in juli, oktober en december. Parijs zegde gisteren wel toe dat het vanaf 1 juli achtervolging door buitenlandse politie op Frans grondgebied zal toestaan. De afgelopen maanden rees een conflict tussen Frankrijk en België, nadat Parijs de Belgische politie het recht ontzegde op grensoverschrijdende achtervolging.

Terwijl de ministers gisteren vergaderden in het Brusselse Egmontpaleis was het personeel van het Schengensecretariaat in staking, uit onvrede met zijn arbeidsvoorwaarden. Het vijftigtal personeelsleden, dat tijdelijk is ondergebracht bij het Benelux-secretariaat, eist dezelfde status als werknemers van de Europese Unie. De ministers besloten gisteren, tot tevredenheid van de stakers, een comité in het leven te roepen dat het statuut van de werknemers zal herzien.

    • Birgit Donker