Forse stijging van aantal vacatures

DEN HAAG, 30 JUNI. Het aantal vacatures bij het bedrijfsleven bedroeg in maart 56.000; in vergelijking met december 1994 een stijging van 13.000.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen bekend gemaakt. Het aantal vacatures neemt in het eerste kwartaal meestal toe door seizoensinvloeden. “De toename dit jaar is de grootste sinds 1991”, meldt het CBS.

Het is voor het eerste sinds 1990 dat het aantal vacatures eind maart boven het niveau van een jaar eerder ligt. In de periode 1990-1994 was er telkens sprake van een daling. “Er kan dus een duidelijke omslag worden geconstateerd”, aldus het CBS.

Toch is het niveau van het aantal vacatures (56.000) nog aan de lage kant. In de jaren van de hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt, begin jaren negentig, lag het aantal vacatures ruim boven de 100.000. Dit betekent dat ondanks de omslag in de ontwikkeling van het aantal vacatures, de cijfers nog niet wijzen op een spoedige groei van de werkgelegenheid.

Het Centraal Planbureau publiceerde deze week nieuwe prognoses die worden gebruikt voor het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering wordt volgend jaar geschat op 775.000; dit is 40.000 meer in vergelijking met eerdere prognoses.

De gunstige ontwikkeling bij het verloop van het aantal arbeidsongeschikten impliceert een hoger arbeidsaanbod dan eerder werd verwacht. Tezamen met de lagere werkgelegenheidsgroei zou dit een aanzienlijke stijging van de werkloze beroepsbevolking opleveren, aldus het CPB.