Europese Hof geen rol in strijd racisme

CANNES, 30 JUNI. Het Europees Verdrag van Maastricht zal voorlopig niet worden gewijzigd om het Europese Hof van Justitie een actievere rol te laten spelen bij de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Dat is de uitkomst van het beraad van de Europese Raad van regeringsleiders, de afgelopen week in Cannes. De regeringsleiders moesten zich uitspreken over het rapport van een Europese adviescommissie waarvan ook oud-minister Van Thijn deel uit maakte. De commissie had de verdragswijziging voorgesteld. Wel wil de Europese raad de haalbaarheid van een Europees waarnemeningscentrum onderzoeken dat uitingen van racisme moet registreren.