Correcties & Aanvullingen

Sorgdrager

De kop 'Sorgdrager: Moeite met niet-juristen in college' boven het bericht over het openbaar ministerie in de krant van 29 juni (pagina 3) was onjuist. Een deel van de Tweede Kamer heeft moeite met het voorstel van de minister om niet-juristen te benoemen in het OM-college.

Architectuur

Het op pagina 1 van de Weekagenda van 29 juni genoemde nummer voor inlichtingen over de Dag van de Architectuur is een (gratis) fax-on-demand nummer (020 - 5240766). Men toetst zijn eigen faxnummer in, en meldt vervolgens of men info over het noorden, midden danwel zuiden wil. Daarna wordt de eigen fax teruggebeld en krijgt men die informatie gefaxt. Voor algemene informatie over de Dag van de Architectuur kan men ook bellen naar het Nederlands Architectuur Instituut: 010 - 4401204.