Bond eist garantie tegen gedwongen ontslag; Christelijke ambtenaren wijzen CAO-akkoord af

DEN HAAG, 30 JUNI. De leden van de christelijke ambtenarenbond CFO hebben zich gisteren unaniem uitgesproken tegen het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe CAO voor de 112.000 rijksambtenaren. De CFO is de eerste ambtenarenbond die zich uitspreekt over het bereikte akkoord.

Vorige week kwamen de ambtenarencentrales en minister Dijkstal (binnenlandse zaken) overeen dat de werkweek van de rijksambtenaren met ingang van 1997 met twee uur wordt verkort naar 36 uur.

De CFO-leden vinden dat in de tweejarige CAO-akkoord moet komen te staan dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. Verder vrezen de CFO-leden verhoging van de werkdruk omdat de verkorting van de werkweek naar 36 uur op veel plaatsen niet met herbezetting gepaard zal gaan. Alleen in de volcontinu-diensten (gevangenissen, rijkswaterstaat) wordt de vrijkomende werktijd herbezet door nieuwe ambtenaren aan te trekken. Bovendien willen CFO-leden volledige prijscompensatie en een herziening van de structurele loonsverhoging als achteraf blijkt dat de loonstijging in de marktsector hoger was. Bovendien mag er geen verandering komen in de diverse toeslagen.

Dijkstal en de bonden hebben een akkoord bereikt waarbij de loonstijging over de duur van het contract beperkt blijft tot in totaal 1,25 procent structureel en twee maal een eindjaarsuitkering van 0,8 procent (waarvan overigens al twee maal 0,3 procent vaststond). Ambtenaren moeten indien nodig ook op zaterdag gaan werken, tegen een lagere vergoeding dan voorheen.

De CFO-kaderleden toonden zich met name verbolgen over het feit dat het kabinet in deze kabinetsperiode 1,5 miljard moet worden bezuinigd op de arbeidsvoorwaarden.

De andere bonden beslissen volgende week over het akkoord. Een CFO-woordvoerder noemde het “uniek” dat zijn bond op een dergelijke wijze een CAO-akkoord van de hand wijst. De komende tijd zal de CFO ledenvergaderingen gaan beleggen, waar ook mogelijke actievormen aan de orde zullen komen.