Archeon voert nieuw beleid

ALPHEN AAN DEN RIJN, 30 JUNI. Het archeologisch themapark Archeon gaat een andere koers varen. Dat zegt J. Helmes, de opvolger van de gisteren afgetreden Archeon-directeur prof. dr. G. IJzereef. Helmes is plaatsvervangend directeur en hoofd financiën van het Archeon in Alphen aan den Rijn en voormalig adjunct-directeur ABN Amro Projectontwikkeling. Over het nieuwe beleid zegt hij: “Voorlopig geen uitbreidingen en investeringen in nieuwe projecten, maar verbeteren van de attracties die we al hebben, zoals de reconstructies van de prehistorische hutten en boerderijen, de Romeinse legerplaats en het Middeleeuwse stadje”. Over de concrete uitwerking van die verbeteringen wil hij nog geen uitspraken doen.

IJzereef legt zijn functie neer vanwege “onoverbrugbare verschillen van inzicht over het toekomstig commercieel beleid” zoals hij gisteren in een officiële verklaring schreef. IJzereef was vanochtend niet bereikbaar voor nader commentaar.

Helmes: “De kracht van IJzereef ligt gezien zijn achtergrond als bijzonder hoogleraar experimentele en educatieve archeologie met name in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe projecten. Hij is vanaf de eerste plannen voor het park betrokken geweest bij de organisatie. Het feit dat het huidige bestuur andere paden in wil slaan en het accent wil leggen op verbetering van de presentatie en de naamsbekendheid, zal hem aan het hart gaan”, verklaart Helmes het vertrek van IJzereef. IJzereef heeft volgens Helmes wel toegezegd als adviseur aan het archeologische park verbonden te blijven. Hij zal zich gaan bezighouden met nieuwe projecten, als daar door het bestuur toe besloten wordt.

Sinds het Archeon in april 1994 zijn deuren voor het publiek opende, is het het archeologisch park niet altijd voor de wind gegaan. Het educatieve beleid van het park werd door historici en archeologen gekritiseerd. Het beeld dat het park met reconstructies van bouwwerken uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen van het verleden schetst, zou te populistisch en te simpel zijn. Ook de wetenschappelijke doeleinden van het park, waar studenten archeologie onder andere kunnen onderzoeken bij welke temperatuur men in de prehistorie potten bakte, ontving kritiek. Plannen voor de monorail, die bezoekers van het Archeon in drie minuten van het station in Alphen aan den Rijn naar het park moet vervoeren, zorgden voor commotie onder de bewoners van omliggende wijken. De Alphense gemeenteraad besloot de vervoersverbinding toch aan te leggen. Mei volgend jaar zal de aanleg voltooid zijn. Enkele maanden geleden werden twee nagebouwde prehistorische boerderijen door een brand in de as gelegd. Ook de bezoekersaantallen zouden tegenvallen. Ongeveer 450.00 bezoekers passeerden vorig jaar de poorten van Archeon. Dat waren er 150.000 minder dan begroot.

Helmes ontkent dat het aantal bezoekers hem tegenvalt. “Het aantal dat we bij de opening van het park voorspelden is misschien te optimistisch ingeschat. Voor de begroting van dit jaar hebben we ons bescheidener opgesteld. Het feit dat we in het eerste jaar dat het park open is bijna een half miljoen bezoekers hebben getrokken, bevestigt dat het Archeon een succes is”. De bouwkosten van het archeologische park in Alphen aan den Rijn bedroegen 69 miljoen gulden, waarvan 57 miljoen door de ABN Amro werd geïnvesteerd. Het resterende bedrag werd verworven uit eenmalige subsidies van de gemeente, de provincie en de ministeries van Economische Zaken en het voormalige WVC. “De grond waarop het park is gevestigd is in bezit van de ABN Amro”, zegt A.J.D. van der Veen Meerstadt, de Alphense wethouder van ruimtelijke ordening. “De bank least de grond aan de stichting Archeon. De gemeente is niet belast met de exploitatie van het park, die is volledig in handen van de ABN Amro”. Wanneer het Archeon onverhoopt een minder commercieel succes wordt dan verwacht zal het terrein herbestemd worden voor het bouwen van huizen. “In het contract dat ABN Amro en de gemeente tekende bij de overdracht van de grond staat vermeld dat de bank huizen mag bouwen op het terrein van Archeon, wanneer het park drie jaar lang zo matig heeft gedraaid dat er minder dan 4,5 miljoen gulden is geïnvesteerd in nieuwe attracties”, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Alphen. De bank kan dan zeven van de zestig hectare die Archeon beslaat bestemmen voor het bouwen van een villawijk.

“Ik zie in het besluit van het bestuur van het Archeon om voorlopig niet te investeren in nieuwe attracties geen signaal datABN Amro een ander doel in het vizier zou hebben dan van Archeon een commercieel succes te maken”, zegt Van der Veen Meerstadt.

    • Anne van Driel