Aantal specialisten N-Holland 'slecht'

DEN HAAG, 30 JUNI. Bijna vijf procent van de specialisten in Noord-Holland functioneert slecht. Uit een onderzoek van de regionale inspectie volksgezondheid blijkt dat 93 van de ongeveer tweeduizend specialisten in de provincie de afgelopen vijf jaar slecht werk afleverde.

Die gegevens heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag in het jaarverslag over vorig jaar bekendgemaakt. De onderzoekers concluderen dat er een neiging bestaat “dit met de mantel der liefde te bedekken en er medeplichtig over stil te zwijgen”. Het aantal slecht functionerende specialisten lag in Zuid-Holland met dertien aanzienlijk lager.

Verder blijkt uit het jaarverslag onder meer: Asielzoekers krijgen een slechtere medische zorg dan andere inwoners van Nederland. Het niveau van de gezondheidszorg voor deze groep ligt aanzienlijk beneden het in Nederland gebruikelijke peil, aldus de inspectie. De medische opvang van asielzoekers kampt met ernstige problemen. Bij een toename van ongeveer duizend nieuwe asielzoekers per week is het aanbod van zorg niet toereikend. De inspectie wijst er op dat huisartsen niet altijd tijdig voorbereid zijn op de komst van een asielzoekerscentrum. Ook als dat wel gebeurt, schiet de zorg tekort. Artsen die in de asielzoekerscentra preventieve zorg verlenen, zijn volgens de inspectie vaak niet opgewassen tegen bijvoorbeeld de grote psychische spanningen waarmee vluchtelingen kampen. Inmiddels is een aanzet gegeven om de zorg voor asielzoekers te verbeteren, in samenwerking met de GGD's en de lokale huisartsenverenigingen. In toenemende mate treden infectieziekten op, zoals tuberculose en ernstige voedselinfecties. Bij de inspectie komen er van de politie veel vragen over het mogelijk besmet zijn met tuberculose van gearresteerde verslaafden of asielzoekers. De inspectie wijst er in het jaarverslag op dat de politie mensen niet langer dan 24 uur kan vasthouden. Een test of de gearresteerde besmet is, kost meer dan 24 uur, los van de vraag of de verdachte wil meewerken aan een test. Daardoor moet de politie deze mensen, die mogelijk een bron van besmetting zijn, weer laten lopen. Landelijk zullen strengere voorzorgsmaatregelen worden genomen om infectieziekten te bestrijden. In verpleeghuizen kwamen het afgelopen jaar weer enkele sterfgevallen voor die verband hielden met het toepassen van Zweedse banden. Daarmee worden patiënten vastgelegd in bed. De inspectie wijst erop dat toepassing hiervan tegenwoordig overbodig is, omdat er goede andere middelen beschikbaar zijn. Als voorbeeld noemt de inspectie zogenaamde alarm-matjes. Uit een onderzoek in de periode 1992-1994 in 21 van de 49 ziekenhuizen in Nederland is gebleken dat er nog geregeld fouten worden gemaakt bij hartcatheterisatie, ondanks het hoge technische niveau van artsen en ondersteunend personeel. Zo bleek uit het onderzoek bijvoorbeeld dat cardiologen die de verrichting uitvoeren niet altijd aan het vereiste minimum aantal catheterisaties komen en dat niet alle ziekenhuizen de diagnostische en therapeutische verrichtingen evalueerden. Het aantal gevallen van aids dat bij de inspectie wordt gemeld, stabiliseert zich. Er is sprake van een verdere daling onder de groep mannen met homoseksuele contacten en een stijging bij de groep aids-patiënten met heteroseksuele contacten. Er zijn geen aanwijzingen dat seropositiviteit zich op enige schaal van betekenis onder de heteroseksuele bevolking van Nederland verspreidt, aldus de inspectie. Bij de inspectie in Zuid-Holland kwam een melding binnen van een aids-patiënt die pedofiel was. Hij is inmiddels aan de gevolgen van aids overleden.