Weg met de astrologie

De wetenschap in de zeventiende eeuw bevond zich op het scheidingsvlak tussen het oude en het nieuwe. Veel van haar beoefenaars hielpen bij het leggen van de pijlers van de nieuwe proefondervindelijke wetenschap, anderen hielden vast aan hun geloof in verouderde denkbeelden.

Niet bekend

    • Rob H. van Gent