Waggonbau wordt Amerikaans bezit

Deutsche Waggonbau, de uit Oostduits staatsbezit afkomstige fabriek van spoorwegwagons, waarop Joep van den Nieuwenhuyzen (Koninklijke Begemann) tevergeefs een bod heeft gedaan, zal definitief in handen komen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Advent.

BVS (Bundesamt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), de opvolger van de Treuhandanstalt, heeft toestemming verleend voor de transactie, waarmee de laatste grote privatisering van voormalige Oostduitse staatsbedrijven kan worden afgerond.