Vrees voor bevoordeling VS; EU voorzichtig, WTO opgelucht over akkoord

BRUSSEL/GENÈVE, 29 JUNI. Vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) hebben gisteren voorzichtig gereageerd op het Amerikaans-Japanse akkoord over auto-import en gewaarschuwd dat de overeenkomst niet nadelig mag zijn voor andere handelspartners.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) reageerde opgelucht.

“Indien het akkoord de markt alleen voor de Amerikanen opent, dan is het een schending van het basisprincipe van multilaterale overeenkomsten en vrijhandel,” aldus Europees commissaris voor industrie Martin Bangemann. De EU had enkele weken geleden al gewaarschuwd een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève in te dienen, indien mocht blijken dat een eventueel akkoord de Verenigde Staten bevoordeelt. Europese autofabrikanten hebben tot nu toe meer succes gehad op de Japanse markt te penetreren.

Een vertegenwoordiger van de EU in Genève zei dat de unie “blij is met het akkoord omdat een handelsoorlog is voorkomen.” Hij voegde eraan toe dat Brussel de inhoud nog nader zal bestuderen om te zien of de VS speciale voordelen krijgen.

Topman Ruggiero van de WTO verwelkomde het akkoord. “Ik geloof dat de onmiddellijke reactie er een van opluchting is bij WTO-leden over de hele wereld,” aldus zijn verklaring kort na de bekendmaking. Volgens Ruggiero hebben de Amerikaanse en Japanse onderhandelaars Kantor en Hashimoto grote persoonlijke inzet getoond “om een uitkomst te vermijden die de handel van beide partijen zou hebben geschaad.” Zijn visie werd gedeeld door diplomaten bij de WTO. “Dit is een zeer goede uitkomst,” aldus de voorzitter van de WTO-raad, Singapore's ambassadeur Kesavapany. “Het zou een terugslag voor ons allen zijn geweest indien de uitkomst negatief was geweest.”

Bijna alle landen van de WTO waren het met Japan eens dat eenzijdige sancties, waarmee de VS dreigden, geheel in strijd waren met de WTO-regeling voor geschillenbeslechting. De nachtmerrie voor WTO-diplomaten was een slepend Amerikaans-Japans dispuut en een voor de VS negatieve uitspraak van het arbitrage-panel, die president Clinton in de verkiezingscampagne tot een hard standpunt zou hebben gedwongen. Het Congres had zich het recht voorbehouden in zo'n geval de VS uit de WTO terug te trekken. Volgens sommige WTO-diplomaten hangen Amerikaanse handelswetten, die eenzijdige sancties mogelijk maken, nog steeds als “een zwaard van Damocles” boven de multilaterale handelsorganisatie. (Reuter, AFP, AP)