Verzoek tot faillissement AOV ongegrond verklaard

DEN BOSCH, 29 JUNI. De rechtbank in Den Bosch heeft gisteren een verzoek tot faillissement van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) door advocaat R. Wagemans ongegrond verklaard. Wagemans zegt nog 22.000 gulden tegoed te hebben van de partij, nadat hij het AOV in februari tijdens een kort geding had bijgestaan.

Volgens de rechtbank kon Wagemans niet aantonen dat zijn 'praktijk BV' Katadreuve een vordering heeft op de politieke partij. Vice-president W. Hoppers van de faillissementskamer oordeelde dat “de relatie door het AOV was aangegaan met advocaat Wagemans en niet met diens BV”. De advocaat is woedend. Hij kondigde meteen aan als privé-persoon opnieuw een faillissementaanvraag te zullen indienen. “Ik zal het AOV met de grond gelijk maken. Zij hebben er een zooitje van gemaakt. Daar ga ik niet voor boeten. Betalen zullen ze”, aldus Wagemans.

De vordering van de advocaat op het AOV dateert van februari. Toen stond Wagemans het AOV bij tijdens een kort geding. De partij Unie 55+ wilde de kandidatenlijst van het AOV voor de Provinciale Statenverkiezingen ongeldig laten verklaren. De Unie 55+ werd in het ongelijk gesteld.

Gisteren maakte AOV-oprichter Batenburg bekend dat alle schuldeisers binnenkort zullen worden betaald. Het gaat om circa dertig vorderingen van in totaal bijna 100.000 gulden.