Twijfel bij KPN over nieuwe Cao

ROTTERDAM, 29 JUNI. Het CAO-akkoord dat de vakbonden bij Koninklijke PTT Nederland (KPN) hebben afgesloten, stuit bij de achterban van de bonden op grote weerstand. Vooral bij AbvaKabo, de grootste bond bij KPN, zal het erom spannen of de leden instemmen met het resultaat. De helft is tegen.

De bonden hebben op 18 mei overeenstemming bereikt met KPN over een nieuwe tweejarige CAO voor de ruim 90.000 werknemers. Belangrijkste onderwerpen zijn de arbeidsduurverkorting tot 37 uur en een aanpassing van de VUT-regeling. In ruil voor de arbeidsduurverkorting hebben de bonden ingestemd met een matige structurele salarisstijging van twee procent.

De afgelopen weken hebben drie van de vier betrokken bonden hun leden geraadpleegd over het bereikte resultaat. Daarbij is gebleken dat een groot deel van de achterban niet tevreden is. Bij de vakbonden CFO (5.400 KPN-leden) en CRP (9.000 leden) hebben de leden uiteindelijk “schoorvoetend” ingestemd met het akkoord. De werknemers zijn bang dat de kortere werkweek niet tot extra banen zal leiden. Ook vinden ze de salarisstijging te mager.

Bij de AbvaKabo (met circa 27.000 leden) zal vanmiddag moeten blijken of er toch een meerderheid te vinden is. De AbvaKabo wilde vanmorgen geen commentaar geven. “Ik heb begrepen dat het daar niet gemakkelijk verloopt”, zegt CFO-onderhandelaar Alfred Lohman. “We hopen er maar het allerbeste van”. De CMHF, waar 1.100 hogere personeelsleden bij zijn aangesloten, raadpleegt ook vandaag de leden. Deze bond heeft pas later het akkoord getekend omdat men ernstige bedenkingen had bij de invoering van arbeidsduurverkorting.

Morgen overleggen de bonden met KPN over het resultaat van de ledenraadplegingen.