Tunnel in achtertuin maakt Boerenhoekers ongelukkig

BOERENHOEK, 29 JUNI. De Betuwelijn in een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal? Graag, zeggen de bewoners van het buurtschap Boerenhoek, maar toch liever niet in onze achtertuin. En dat staat wel te gebeuren. Deze week liet minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) aan de Tweede Kamer weten dat de tunnel nabij het buurtschap de grond in kan als de Kamer dat per se wil. De Kamer stemt vanavond over een voorstel daartoe van D66 en PvdA.

Ook al heeft de bewindsvrouw aangekondigd dat de ingang van de tunnel 25 meter naar het noorden opschuift, voor de inwoners van Boerenhoek maakt het weinig uit. Zij voeren hoofdzakelijk drie bezwaren aan tegen de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal: de lengte en de gevolgen voor de regio en de rest van de Betuwelijn.

In de voorliggende plannen gaat de spoorlijn ten noorden van Boerenhoek, ruim voor de Nederrijn, de grond in om in het Rijnstrangengebied weer boven te komen. Dat betekent, zoals ook Jorritsma aangaf, dat het buurtschap Boerenhoek nabij de tunnelmond komt te liggen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef Jorritsma dat er dan twee huizen moesten verdwijnen. De rest mocht blijven staan. Met de nadruk op mocht, want “de huizen liggen vlak naast de tunnelingang”.

Afgezien van de geluidsproblemen die deze oplossing met zich meebrengt, vragen de inwoners van Boerenhoek zich ook af of de mogelijkheid tot uitkoop door de Nederlandse Spoorwegen blijft bestaan. Kunnen de mensen hun huizen nog kwijt met een schadevergoeding van honderd procent - zoals bij de aanleg van een brug het geval is?

In de plannen komt de Betuwelijn weer boven in het Rijnstrangengebied, een natuurgebied aan gene zijde van de Rijn. Projectleider W. Hombrink van de provincie Gelderland zei zaterdag in deze krant dat een tunnel niet ten koste gaat van de natuur. Want, zo zei hij, er komen geluidsschermen van vier meter hoog die ingepast kunnen worden met grond die elders bij de aanleg van de Betuwelijn vrij komt.

Het extra geld voor de tunnel komt uit aanpassingen elders langs de lijn. Zo zou er geen M-baan ten westen en ten oosten van de tunnel komen - een lage open betonnen bak die het lawaai reduceert. Weliswaar komen er geluidsschermen omdat die wettelijk verplicht zijn, maar er was nu net gekozen voor de oplossing van een M-baan wegens geringere geluidsoverlast. De tunnel levert zo meer last op voor bewoners van de regio, meent men in Boerenhoek.

Dat de eventuele aanleg van de tunnel deels zal worden gefinancierd door elders aanpassingen na te laten, noemde een woordvoerder van de Vereniging Landelijk Overleg Betuwelijn (VLOB) al eerder “onverteerbaar en onaanvaardbaar”. Aanleg van de tunnel komt er volgens de VLOB op neer dat de regio rond Boerenhoek fors meer last van de Betuwelijn krijgt en dat andere delen van de lijn te maken krijgen met een uitgeklede variant van de lijn - met alle gevolgen van dien. “De gemeenten langs het tracé en de provincies Gelderland en Zuid-Holland komen voor onmogelijke keuzes te staan”, aldus de VLOB-woordvoerder.

Maar de meningen zijn verdeeld. Gedeputeerde J. de Bondt (VVD) van Gelderland is voorstander van de tunnel. Hij noemt de tunnel “van groot belang voor het natuurgebied de Gelderse Poort en voor de mensen in Boerenhoek”.

    • Onze André Ritsema