Tokio viert morele overwinning na compromis in Genève

TOKIO, 29 JUNI. In Tokio is het akkoord met de Verenigde Staten over de autohandel als een morele overwinning gevierd. Zowel regering als bedrijfsleven leggen grote nadruk op de “vrijwilligheid” die aan de basis ligt van de afspraken.

“Japan heeft altijd volgehouden dat het stellen van kwantitatieve doelstellingen tot gereguleerde handel leidt”, aldus de directievoorzitter van Toyota, Shoichiro Toyoda. “Het principe van vrijhandel is nu gewaarborgd.” Ook de eerste reactie van kabinetssecretaris Kozo Igarashi is dat het akkord tot stand gekomen is “zonder het stellen van numerieke doelen.”

Een analist in Tokio stelt dat vooral de overheid zich hier sterk tegen heeft verzet, omdat een standvastige lijn tegen de VS goed ligt bij het publiek. Na sterke kritiek op de regering van premier Murayama over de wijze waarop op de aardbeving is gereageerd, begint de populariteit van de premier weer iets te stijgen na de arrestatie van sekteleider Asahara, in verband met de gifgasaanval op de metro in Tokio, en de goede afloop van de vliegtuigkaping vorige week. Ook is de laatste jaren deregulering een goedliggend onderwerp bij het publiek. Het maken van harde afspraken over handelscijfers door de regering zou moeilijk uit te leggen zijn.

Commentatoren wijzen erop dat de doeleinden van het akkoord in de lijn liggen van ontwikkelingen die door de Japanse industrie al zijn geëntameerd. Door de stijging van de yen zijn veel bedrijven bezig met het verplaatsen van de produktie naar het buitenland.

De Japanse regering maakte gisteren bekend dat de industriële produktie in de maand mei met 0,3 procent is gedaald. Na stijgingen in februari en maart is dit de tweede achtereenvolgende maand van produktiedaling in Japan. Ook voor de maanden juni en juli voorspelt het ministerie van handel en industrie een daling van de produktie met respectievelijk 1,4 en 1,5 procent. Japan exporteerde in mei 292.000 personenauto's, vrachtwagens en bussen, 2,1 procent minder dan een jaar ervoor. De export naar de VS verminderde met 6,4 procent. (Reuter, AP)