Slingerklok door Isaac Thuret

In 1754 roemde de Leidse hoogleraar Johan Lulofs de klok die hij bij zijn waarnemingen van de planeet Mercurius gebruikt had als volgt: 'Het uurwerk, van welk ik my bediene, is van Thuret te Parys onder het opzigt van den Heer Huigens gemaakt, het geene ik, om deszelfs meenigmaalen door my beproefde naauwkeurigheid, boven een nieuwer [...] verre den voorrang geeve.'

Christiaan Huygens zou het uurwerk in zijn Parijse periode hebben gekocht. Na zijn ontslag in 1683 zou hij de klok mee naar Den Haag genomen hebben, waarna de klok op onbekende wijze in Leiden belandde. Wat opvalt is de grote lengte van de slinger, ongeveer een meter en zo gekozen dat tussen twee tikken precies een seconde zat. Op die manier was de tijd niet alleen te zien maar ook te horen, handig voor astronomen. Christiaan Huygens werkte in zijn Parijse periode veelvuldig samen met Isaac Thuret, een toonaangevend klokkenmaker. In 1675 kwam hieraan een einde vanwege een ruzie over de balansveer. Beide heren eigenden zich het idee toe van dit nieuwe middel om een klok te reguleren, maar Huygens wordt toch als de echte uitvinder beschouwd. .