School in Zwolle weigert leerlingen diploma's te geven

ZWOLLE, 29 JUNI. De brede scholengemeenschap De Landstede in Zwolle weigert morgen het diploma uit te reiken aan enkele tientallen leerlingen die de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. De onderwijsinspectie heeft de schoolleiding inmiddels per brief verzocht hiervan af te zien, omdat ze onrechtmatig handelt.

In de wet staat dat scholen ouderbijdragen mogen heffen voor extra voorzieningen buiten het normale lesprogramma om, zolang de toelating van de leerling daarvan niet afhangt. Dat laatste gebeurt op De Landstede nu toch, aldus een woordvoerder van de onderwijsinspectie, doordat leerlingen niet bij de officiële diploma-uitreiking mogen zijn. Ze verwacht dat de school morgen tijdens een gesprek met de onderwijsinspecteur op haar voornemen terugkomt. In het uiterste geval zal de minister worden ingeschakeld. De school zelf weigert ieder commentaar.

Het gaat volgens de woordvoerder om “enkele tientallen” geslaagde eindexamenkandidaten op verschillende afdelingen van de brede scholengemeenschap voor voorbereidend beroepsonderwijs, MAVO, HAVO, VWO en MBO. De hoogte van de bijdrage is op de Zwolse school afhankelijk van het inkomen van de ouders en de klas waarin de leerling zit.

De inspectie werd ingelicht door een 24-jarige scholier van De Landstede, die dit jaar geslaagd is voor zijn MBO-opleiding cultureel werk/mens en natuur. Hij kreeg van de schoolleiding te horen dat de schoolleiding zijn diploma niet ondertekende zolang hij de ouderbijdrage, in zijn geval 480 gulden, niet had voldaan. Verschillende gedupeerde scholieren hebben aangekondigd morgen de uitreiking te verstoren. Andere scholieren zouden alsnog onder de druk bezweken zijn en de bijdrage betaald hebben. De 24-jarige scholiere heeft al laten weten de rechter in te zullen schakelen, als de schoolleiding morgen zijn diploma niet zal uitreiken.

Ook in 1993 weigerde een MTS in het zuiden van het land een leerling om deze reden toegang tot de diploma-uitreiking. Het meisje daagde de school voor de rechter en werd uiteindelijk in februari van dit jaar in het gelijk gesteld. Kenmerkend voor een vrijwillige bijdrage is, zo motiveert het vonnis, dat betaling daarvan niet kan worden afgedwongen.

Vorige maand maakte staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) bekend dat de onderwijsinspectie basisscholen en middelbare scholen nadrukkelijker zal wijzen op het vrijblijvende karakter van de ouderbijdrage. Uit onderzoek bleek dat driekwart van de basisscholen en de helft van de middelbare scholen ouders in de waan laten dat ze verplicht zijn een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs laat de staatssecretaris vooralsnog buiten schot, omdat de leerlingen daar merendeels niet meer leerplichtig zijn. Niettemin zijn op het ministerie, bij de onderwijsinspectie en het Landelijk Aktie Komitée Scholieren (LAKS) wel klachten bekend van MBO-leerlingen, die voor praktika geweigerd zijn omdat ze hun ouderbijdrage niet betaalden. Hoeveel dat er zijn wordt niet geregistreerd, en evenmin is er onderzoek gedaan op de scholen. Wel is het in meerdere conflicten tot een gerechtelijke uitspraak gekomen, die vaak uitviel in het voordeel van de scholier.