Postzegels

Het 'postzegelalbum van Joost Veerkamp' waarmee u wekelijks de lezers meent te moeten amuseren, is een telkens terugkerende bron van ergernis. Het is een testimonium paupertatis dat deze zgn. geestigheden altijd ten koste van personen of groepen mensen schijnen te moeten gaan. Jammer dat de redactie van een krant die kwaliteitskrant heet te zijn voor deze platvloersheden telkens weer zo een opvallende plaats inruimt.

Deze keer (22 juni) waren de stereotypen over de 70+ leeftijdsgroep - dement, incontinent, invalide enz. - onder de titel 'Oud-Holland' onderwerp van, opnieuw, een 'sick joke'. Toespitsing op de ouderenpartij en op enkele personen daarvan bevestigde weer eens de indruk van 'spelen op de man, niet op de bal'. Het meest grieft mij uw understatement van de lezers dat blijkt uit plaatsing van deze 'rubriek'.

Een dringend verzoek: bespaar mij voortaan deze wekelijkse ergernis!

    • C. Nortier-Bijleveld