Orderpositie niet verder gegroeid

De orderpositie van de industrie is in mei niet verder gegroeid. Doordat de produktie gelijke tred hield met de binnenkomende opdrachten, nam de voorraad werk niet toe. Dat was in maart en april nog wel het geval, zo constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Per sector zijn wel verschillen waar te nemen. Zo daalde de orderpositie licht bij producenten van halffabrikaten en consumptiegoederen. De orderpositie van investeringsgoederen nam toe vooral door het binnenhalen van exportorders. In deze sector van de industrie oordelen de ondernemers positiever over de orderontvangst en orderpositie dan in april.

Het CBS neemt nog steeds een lichte stijging van het producentenvertrouwen waar, maar minder fors dan gemiddeld vorig jaar het geval was. De ondernemers verwachten een kleinere toename van de bedrijvigheid in de komende maanden. Het gaat het CBS te ver om nu al vast te stellen dat aan de stijging van het producentenvertrouwen een eind is gekomen. De sterk stijgende lijn, waar sinds begin 1993 sprake van is, zwakt wel verder af.