Nederland steunt akkoord Europol, ondanks bezwaren

DEN HAAG, 29 JUNI. Nederland zal het akkoord over Europol wel ondertekenen maar zal daarbij wijzen op het ernstige voorbehoud dat het parlement maakt. Morgen beraadt het kabinet zich over welke procedure zal worden gevolgd voor de ratificatie van het akkoord.

Dit zei minister-president Kok gisteravond in de Tweede Kamer. De Kamer maakte vrijwel unaniem bezwaren tegen de resultaten van de Eurotop in Cannes en wil niets weten van ratificatie van een verdrag over Europol zolang er geen duidelijke rol is voor het Europese Hof om de activiteiten van Europol te kunnen controleren. Kok zei dat de regering had besloten wel te tekenen om het goedkeuringsproces in andere landen niet op te houden. Veertien landen onderschrijven een rol voor het Europese Hof.

Kok moest toegeven dat de procedure ongebruikelijk was en dat hij nader wilde bezien wat het kabinet verder gaat doen met dit akkoord. “Maar we moeten wel rekening houden met de politieke realiteit zoals die bestaat”, aldus Kok. Binnen een jaar moet duidelijk worden wat de rol van het Europese Hof precies zal worden. De veertien landen van de Europese Unie zijn het daarover niet eens.

Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) hield de Kamer voor dat, als de Nederlandse regering in Cannes niet voor dit compromis had gekozen, er óf geen verdrag zou komen óf geen toezicht van het Europese Hof. Verscheidene parlementariërs wezen erop dat de regering straks instemming aan de Kamer moet vragen met het verdrag terwijl nog niet zeker is of er voldoende garanties zijn voor de controle op Europol, die de regering zelf eist.

D66, PvdA en CDA wilden van de regering weten hoe controle kan worden uitgevoerd op de besteding van het grote bedrag (9,4 miljard gulden) dat voor de komende jaren is uitgetrokken voor de landen aan de Middellandse Zee. De VVD sprak van Cannes als een 'grote geldpomp' operatie. Kok verzekerde de Kamer dat Nederland op de besteding zal toezien en was verheugd over het feit dat de Europese Unie toekomstige leden èn uit Oost- en Midden-Europa èn uit het gebied rondom de Middellandse Zee ruime steun heeft toegezegd.

Kok zette zich af tegen de suggestie van minister De Boer (VROM) dat zij niet tegen een consumentenboycot is van Franse produkten naar aanleiding van het Chiracs voornemen nieuwe kernproeven te houden in de Stille Oceaan. Premier Kok zei dat deze zaak niet in het kabinet aan de orde was geweest en dat hij ook geen voorstander van zo'n boycot is.

Kok hekelde het feit dat er op de Europese top zo weinig tijd was geweest voor èchte onderhandelingen en discussies. Daarin moet verandering komen, meende hij. Er gaat teveel tijd zitten in ceremonie en verplichtingen tegenover derden. Toch bleef hij, in tegenstelling tot de Kamer, 'gepast positief' over de resultaten van de Europese top in Cannes.

    • Eendoor