Minder belasting leidt tot meer onderzoek & ontwikkeling Kader: 'Je moet er wel even voor gaan zitten'

“Ons bedrijf staat argwanend tegenover subsidies, maar je bent een dief van je eigen portemonnee als je er geen gebruik van maakt”, zegt Roel Robertus. Hij is hoofd administratie van Faget BV in Steenwijk.

Dit in 1946 opgerichte electronische produktiebedrijf is gespecialiseerd in meetinstrumenten en electronische apparaten. Bij de onderneming werken 110 mensen van wie vier zich bezig houden met speur- en ontwikkelingswerk.

Robertus heeft vorig jaar de aanvraagformulieren ingevuld die horen bij de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). “Voor ons bedrijf heeft de wet geen extra speur- en ontwikkelingswerk uitgelokt”, zegt Robertus. “We hebben op een rijtje wie zich allemaal bezighoudden met research & development. In een bedrijf van onze grootte is dat namelijk een integraal onderdeel van het bedrijfsproces. Na veel plussen en minnen kwamen we uit op een totaal van vier mensen.”

Bij Senter in Den Haag is vervolgens een verklaring aangevraagd waarbij het aangemelde werk wordt beschouwd als speur- en ontwikkelingswerk. Senter voert het technologiebeleid uit van het ministerie van economische zaken en beoordeelt de aanvragen.

Faget heeft via de investeringspremie Wir en de Instir (een in 1991 afgeschafte subsidie op R&D-loonkosten) ervaring met het aanvragen van subsidies. “Voor de WBSO moet je even gaan zitten om alles goed te omschrijven en in te vullen”, zucht Robertus. “Maar dat komt natuurlijk ook omdat we voor de eerste keer met de subsidie te maken hadden. We moeten het er even tussendoor doen, bedrijven als Philips en Shell hebben daar speciaal opgeleide mensen voor. Maar een volgende keer gaat het zeker makkelijker.”

Ieder jaar moet een WBSO-verzoek worden ingediend. Wanneer het verzoek door Senter is gehonoreerd, ontvangt de indiener een beschikking. Deze beschikking wordt naar de belastingdienst gestuurd en de korting van 25 procent op de loonbelasting over speur- en ontwikkelingswerk kan worden geïncasseerd (tot een bedrag van 100.000 gulden; daarboven geldt een korting van 12,5 procent).

Robertus is vol lof over de WBSO. “In sommige gevallen zal het ondernemers over de brug helpen om - meer - te investeren in research & development. En ik heb de indruk dat er nu ook meer geld terecht komt bij het midden- en kleinbedrijf en niet alleen bij de multionationals.”

    • Cees Banning