Mens en bedrijf

P.T.J. Tuinte RA is benoemd tot financieel directeur bij Zilveren Kruis Verzekeringen te Noordwijk. Drs. R.H.M. Schouten RA is benoemd tot adjunct-directeur en Hoofd Interne Accountants Dienst Achmea.