Mens en bedrijf

A. Schuurhuis, lid Raad van Bestuur VSB Groep N.V., heeft de wens te kennen gegeven gebruik te maken van de mogelijkheid vervroegd uit te treden met ingang van 1 september.