Mens en bedrijf

Mr. Th.J. Hubert (59) algemeen directeur van de Zwolsche Algemeene Groep heeft de wens te kennen gegeven uit deze functie terug te treden. Drs. B.G.W. Degen (39) is benoemd tot plaatsvervangend algemeen directeur van de Zwolsche Algemeene Groep. Het ligt in de bedoeling dat de heer Hubert in zijn functie van algemeen directeur per 1 oktober 1995 door hem zal worden opgevolgd.