Mens en bedrijf

Van Lanschot Bankiers in Den Bosch heeft er vijf nieuwe commissarissen bij. Daardoor komt het aantal toezichthouders op het aantal van negen.

Commissaris worden H.J. Bierma, voorzitter raad van commissarissen bij Friesland Bank N.V., drs. M.W. Dekker, algemeen directeur Nederlandse Participatie Maatschappij en drs. P.C. van Gool, plaatsvervangend president directeur De Nationale Investeringsbank N.V., mr. H. Langman, oud-minister economische zaken en oud-lid raad van bestuur ABN Amro Bank N.V. en prof. dr. Th. Peeters, oud-voorzitter raad van bestuur Bank Brussel Lambert.