Lesbrief en speurtocht Christiaan Huygens voor leerlingen basisschool

Speciaal voor de groepen 7 en 8 van de basisschool heeft Museum Boerhaave een aantal van Huygens' klokontwerpen, met name de bewegende modellen van de zee-uurwerken, nagebouwd, zodat men kan tonen hoe ze werken. Ze moeten nog eens extra benadrukken dat een museum ook voor jongeren leuk en interessant kan zijn, dat oude spullen het verleden begrijpelijk en tastbaar maken.

Een bezoek aan het museum, inclusief een les over klokken en een speurtocht, duurt ongeveer een uur. De toegangsprijs bij groepen bedraagt ƒ 2,- per persoon. Informatie: Museum Boerhaave, mevrouw Agnes Rappard, tel. 071 214224.

Een bezoek aan het museum laat zich koppelen aan een korte inleiding die ingaat op de werking en het nut van de klokken en die de persoon Christiaan Huygens in zijn tijd belicht, bijvoorbeeld zijn omgang met de hoogste kringen en zijn hooghartige benadering van handwerkslieden. Een speurtocht voert langs de tijdmeters in het Museum Boerhaave, inclusief die van Huygens. Daarnaast zijn er de lenzen en de telescopen en ook voor leerlingen die meer in biologie of geneeskunde geïnteresseerd zijn dan in techniek valt er voldoende te ontdekken.

Om het museumbezoek op school te kunnen voorbereiden is er een lesbrief ontwikkeld met een handleiding voor de docent. Naast een leerlingen-leesblad 'Wie was Christiaan Huygens?', waarbij de leerlingen uit vier omschrijvingen de beste moeten kiezen, is er een doeblad 'Ontdek het geheim van de slinger'. Twee aan twee doen de leerlingen proefjes waarmee ze de eigenschappen van een slinger ontdekken. De benodigdheden zijn simpel: een touwtje, plakband, een paperclip, een horloge (liefst met een stopwatch) en allerhande gewichtjes.