Foto

Foto: Het Tweede-Kamerlid Versnel-Schmitz (D66) vanmiddag op het Binnenhof tijdens de jaarlijkse barbecue die het zomerreces van de Kamer inluidt. (Foto Roel Rozenburg)