'Dutchbat' partijdigheid verweten

DEN HAAG, 29 JUNI. Bosnisch-Servische officieren beschuldigen het 'Dutchbat' in Srebrenica van partijdigheid en slechte uitoefening van hun vak. Maandag hebben Nederlandse militairen volgens de officieren Bosnische moslims door controleposten heengelaten en toegestaan dat de Bosnische moslims hebben huisgehouden in het gehucht Visnjica.

Nederland had die actie moeten voorkomen en het is eens te meer een bewijs dat de troepen van de Verenigde Naties partijdig zijn, zo zeggen de Bosnisch-Servische officieren in een gesprek met een journalist van de New York Times.

Vanochtend heeft minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer aangegeven dat het Bosnische regeringsleger op tal van plaatsen in het land offensieve acties onderneemt. In een reactie op de beschuldiging zegt het ministerie van defensie dat 'Dutchbat' in de enclave Srebrenica dertien observatieposten bezet langs een vijftig kilometer lange enclave-grens. Volgens Defensie kan vanuit de observatieposten geen totaal overzicht bestaan over de bewegingen over de enclave-grens heen. Ook met patrouilles kan de enclave niet worden 'afgesloten'. Het brandstoftekort dwingt de eenheid patrouilles te voet uit te voeren.

Defensie voegt er nog aan toe dat het geen opgedragen taak van 'Dutchbat' is om de enclave af te sluiten. Ex- en infiltraties zijn volgens Defensie niet te voorkomen. Tijdens het debat vanochtend vroegen een aantal Kamerleden om troepen van 'Dutchbat' zo snel mogelijk af te lossen nu het er naar uitziet dat het nog weken gaat duren voor de Oekraniëners in Srebrenica komen. Minister Voorhoeve (defensie) zegde toe alles in het werk te stellen om de aflossing snel te laten verlopen maar hij verwacht dat de Bosnische Serviërs in Pale of lokale commandanten moeilijkheden kunnen maken. Het is mogelijk dat eenheden van de Limburgse jagers tijdelijk nog naar Srebrenica moeten gaan voordat de Verenigde Naties met een aanbod komen voor een gepaste nieuwe taak voor de Nederlandse troepen in Bosnië.