Bolkestein (4)

De uitspraak van Bolkestein dat ex-CPN'ers niet beter zijn dan ex-NSB'ers, is schokkend. Waarom zegt zo'n man dat? Wil hij alle ex-CPN'ers dwingen tot een openbare boetedoening? Wil hij alle ex-CPN'ers kwaad maken en traceren? Of wil hij hen - en andere communisten in Nederland of daarbuiten - stigmatiseren? Ik houd het op dat laatste.

Nu keer op keer blijkt dat communistische ideeën en communisten niet zomaar uit te roeien zijn, probeert hij bepaalde ex-CPN'ers maar eens via de publieke opinie te stigmatiseren. Ik denk dat er weinig Nederlanders zijn - buiten Bolkenstein en Janmaat - die deze twee politieke stromingen op een hoop gooien. Het fascisme heeft een sterke man (en dictatuur) als oplossing voor de periodieke en feitelijk permanente crises van de wereldeconomie voor ogen, terwijl de communisten als oplossing van de economische wereldcrises, de overproduktie, de uitbuiting van diegenen die werk hebben, het gigantische koopkrachtverlies van de massa, de permanente volkerenmoord en de massa-werkloosheid het socialisme hebben. Dat wil zeggen dat de werkende mensen gewoon meer macht moeten zien te verwerven ten opzichte van 'de macht van het kapitaal'. Wat is er op dat laatste nu tegen? Een communistische partij heeft gewoon recht en reden van bestaan om dit te blijven zeggen en na te streven.

    • Rik Min
    • Afd. Twente Enschede
    • Nieuwe Cpn