Bolkestein (2)

Het is opvallend hoe onzorgvuldig de media omspringen met werkelijkheid en fictie. In dit geval de uitspraken van VVD-leider Bolkestein. De media (ook NRC Handelsblad) suggereren dat Bolkestein in het inmiddels geruchtmakende vraaggesprek met Nieuwe Revu een vergelijking maakt tussen ex-CPN'ers en NSB'ers. Dit is geenszins het geval. De heer Bolkestein heeft een vergelijking gemaakt tussen de afwijkingen in verantwoording en behandeling van NSB'ers na de oorlog en de CPN'ers na de val van het communisme. Dit is heel wat anders en deze vergelijking gaat inderdaad op. De CPN sympatiseerde in de jaren vijftig en zestig met Moskou, dus met het totalitaire Sovjetregime, terwijl men vooral tijdens het Stalin-tijdperk (tot 1953) goed kon weten dat alle middelen werden aangewend om tegenstanders uit de weg te ruimen. De gemiddelde NSB'er had, evenzo als de 'goede' Nederlanders, weinig benul van de werkelijke misdadige activiteiten van het nazi-regime. Dat mensen die zelfs zijdelings in aanraking waren geweest met de NSB vijftig jaar na dato nog worden nagewezen en oud-CPN'ers volkomen vrijuit gingen (en Bolkestein geeft vervolgens twee voorbeelden) is inderdaad enigszins krom.

Dat een vraagteken gezet kan worden bij het nut van deze uitspraken is een ander verhaal.

    • Drs. C.E.M. Rasch