Amsterdam nog in gesprek over kabelverkoop

AMSTERDAM, 29 JUNI. De gemeenteraad van Amsterdam heeft wethouder F. de Grave gisteren opgedragen opnieuw te onderhandelen over de verkoop van het Amsterdamse kabelnetwerk.

De Grave (financiën en lokale media) moet vandaag van het consortium A2000 de garantie krijgen dat de zogenoemde 'gemeenschapsdiensten' op de kabel tegen een laag tarief zullen worden aangeboden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad zou, indien aan die voorwaarde is voldaan, vanmiddag instemmen met de verkoop van het kabelnetwerk.

Gemeenschapsdiensten zijn programma's of informatiediensten met een maatschappelijke of culturele doelstelling. In de overeenkomst met A2000 staat het als volgt omschreven: “Van de totale capaciteit van het netwerk zal 10 procent ter beschikking worden gesteld (voor gemeenschapsdiensten). Binnen het basispakket is de verspreiding om niet. Daarbuiten tegen algemeen geldende tarieven.”

Het basispakket is wat Kabeltelevisie Amsterdam (KTA) nu aan radio- en tv-kanalen doorgeeft. A2000 zal de kabel echter ook geschikt maken voor kabel-telefonie en de diensten daarvan zullen dus tegen marktprijs worden aangeboden, volgens het voorliggende contract.

De Grave liet in de raadsvergadering van gisteravond weten dat hij er op vetrouwt dat in de concurrentie op deze markt, de tarieven automatisch laag zullen blijven en dat de landelijke overheid ingrijpt als er kartelvorming dreigt.

Namens de PvdA zei A. Yalin te vrezen dat er “een reële kans is dat de tarieven voor die gemeenschapsdiensten zo ver stijgen dat sommige inwoners in feite geen toegang hebben tot die diensten.” Of zoals P. Krikke (VVD) formuleerde: “Wat heb je aan je recht als je het niet kunt betalen?”

De PvdA stelde daarom voor, de tarieven voor deze diensten vast te stellen op het niveau van de kostprijs, plus eventueel een geringe opslag. De VVD suggereerde A2000 te verplichten de diensten tegen een laag tarief aan te bieden. Voor deze fractie is het onderhandelingsresultaat van vandaag doorslaggevend voor haar besluit al dan niet in te stemmen met de verkoop, aldus Krikke.

De Grave ging er gisteren van uit dat een aan de kostprijs gerelateerd tarief in de praktijk ondoenlijk is. Hij dacht dat met A2000 mogelijk een afspraak zou zijn te maken over een algemene korting voor deze diensten. Hij verwacht wel dat Amsterdam daarvoor zal moeten betalen. Vanmiddag was een akkoord nog niet bereikt, aldus een woordvoerder van wethouder De Grave.