AMBTENAREN

Bij het ministerie van VROM verdwijnen de komende drie jaar 215 arbeidsplaatsen als gevolg van een andere opzet van het milieubeleid. Hiervan zullen er 80 worden overgeheveld naar andere overheden. Dat heeft H. Pont, directeur-generaal milieubeheer, het personeel laten weten. De inkrimping is grotendeels terug te voeren op wat het departement 'een nieuwe fase in het milieubeleid' noemt. Hierbij zullen gemeenten, provincies en andere ministeries meer taken krijgen op het gebied van de uitvoering van het beleid. Op het ministerie was onrust ontstaan over de voorgenomen inkrimping, omdat Pont bij eerdere gelegenheden had laten weten geen mensen te zullen ontslaan. Gisteren zei Pont het natuurlijk verloop, dat nu drie procent bedraagt, te willen stimuleren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door extra training en opleiding en financiële steun aan 'starters'. Ook zullen tijdelijke contracten niet worden verlengd.