Winst Samas-Groep stijgt met 63 procent

ROTTERDAM, 28 JUNI. De winst van Samas-Groep NV (kantoorinrichting en - benodigdheden) is in het 31 maart afgesloten boekjaar gestegen met 63 procent tot 21,2 miljoen gulden.

De directie van Samas maakte vanmorgen verder bekend dat het voor het lopende boekjaar ondanks felle prijsconcurrentie een verdere stijging van de winst voorziet. Volgens financieel directeur A. Kodde bedraagt deze toename ten minste 40 procent. Op de Amsterdamse beurs werden de cijfers goed ontvangen. Het fonds Samas boekte 1,70 gulden koerswinst op 65,70 gulden.

Samas' omzet steeg in het vorige boekjaar met 54 procent tot 951 miljoen gulden. Bijgedragen daaraan hebben voor een bedrag van 276 miljoen gulden de overnames van Artifort (vanaf 1 april 1994), Dawidenko Supplies (vanaf 1 oktober 1994) en Schaerf AG (vanaf 1 december 1994). De groepsomzet steeg autonoom met 9 procent tot 675 miljoen gulden.

De winst per gewoon aandeel, na aftrek van het uit te keren preferent dividend, kwam uit op 4,66 gulden (1993: 3,24). Samas stelt een contant dividend voor van 1,65 gulden, of naar keuze in gewone aandelen ten laste van de fiscaal onbelaste agio- of overige reserves. De houders van de cumulatief financieringspreferente aandelen, uitgegeven voor de overname van Schaerf, ontvangen een contant dividend van 1 gulden.