Wereldwinkels willen afschaffing tariefmuren

ROTTERDAM, 28 JUNI. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels vindt dat het ministerie van economische zaken invloed moet krijgen op de zogeheten herijkingsdiscussie. Met die discussie wil het kabinet de omvang, inhoud en afstemming van het buitenlands beleid nader gestalte geven. In de praktijk spitst de discussie zich vooral toe op de vraag of Nederland 0,9 of 0,7 procent van het nationaal inkomen wil besteden aan ontwikkelingshulp.

De wereldwinkels vinden dat de afschaffing van tariefmuren en beperkende quota een belangrijke bijdrage kan leveren aan de situatie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden, zo maakten zij gisteren op een bijeenkomst met staatssecretaris Van Dok (economische zaken) duidelijk.

De staatssecretaris ziet niets in een vrije handelszone tussen de Verenigde Staten en Europa. Volgens van Dok zal de vorming van een Transatlantic Free Trade Agreement de handelsbelangen van ontwikkelingslanden schaden. Het herijkingsdebat van het kabinet is er volgens de staatssecretaris juist op gericht ontwikkelingslanden via exporten minder afhankelijk te maken van hulp uit rijke landen.